Przedstawiamy aktualny harmonogram wykorzystania pływalni BOS obowiązujący od 25-30 września 2021 r.