Dostępność Architektoniczna

Budynek Białołęckiego Ośrodka Sportu ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu.
 • Budynek posiada jedną kondygnację.
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po prawej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni głównej umożliwia przejazd wózka.
 • Drogi i korytarze na ośrodku są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
 • Brak schodów i wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia.
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe ( hala sportowa, mała sala gimnastyczna, gabinet odnowy biologicznej) są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Na parkingu przed budynkiem Białołęckiego Ośrodka Sportu oznakowano 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Nowodwory 02, autobusy 126,186, 509, 516, 518
 • Dojście z przystanku Nowodwory 06, tramwaje 2,17
 • Dojazd ze stacji metra Marymont autobusem 518 lub tramwajem 17

Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami