Dostępność Architektoniczna

Budynek Białołęckiego Ośrodka Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku jest jedno wejście główne z możliwością dostępu od strony parkingu przy ul. Światowida oraz od ul. Erazma z Zakroczymia,
 • Budynek posiada dwie kondygnacje,
 • Recepcja znajduje się w holu głównym na parterze po wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do obiektu dostosowane do wjazdu wózkiem,
 • Drogi i korytarze w ośrodku są szerokie z poręczami przy ścianach,
  umożliwiające przejazd wózka,
 • Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzły sanitarne: (3 toalety) dla osób z niepełnosprawnością – ogólno-dostępne, (2 na parterze i 1 na piętrze),
 • Dwie szatnie przy hali sportowej wyposażone są w dodatkowe sanitariaty dla osób poruszających się na wózkach,
 • Przy pływalni dostosowana jest szatnia i toaleta oraz nogo myjka dla osób poruszających się na wózku,
 • Obiekt sportowy dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością, z dostępem do pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz boisk zewnętrznych,
 • Droga ewakuacyjna dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Na parkingu przed budynkiem Białołęckiego Ośrodka Sportu oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Mehoffera 01, autobusy 133,186, 509,
 • Dojście z przystanku Mehoffera 02, autobusy 126,186,509,
 • Dojście z przystanku Mehoffera 04, autobusy 126,133,
 • Dojście z przystanku Mehoffera 05, tramwaje 2, 17,
 • Dojście z przystanku Mehoffera 06, tramwaje 2, 17.

Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami