Dostępność Architektoniczna

Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku Orlik 2012 ul. Krzyżówki/Kowalczyka, 03-193 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do zaplecza szatniowo-sanitarnego prowadzi jedno wejście od strony ul. Krzyżówki.
 • Zaplecze kontenerowe posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni umożliwia przejazd wózka.
 • Drogi na terenie ośrodka są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
 • Brak schodów i wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (boisko do piłki nożnej oraz koszykówki) są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Na parkingu przy boisku Orlik 2012 oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W obiekcie brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Konwaliowa 02, autobusy 186, 326, 509, 516, 518, 705, 723, 731, 735, 736
 • Postój taksówek ul Żerańska