Dostępność Architektoniczna

Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku piłkarskim Syrenka V przy ul. Picassa, 03-126 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do zaplecza szatniowo-sanitarnego prowadzi jedno wejście od strony Parku Picassa
 • Zaplecze kontenerowe posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni i toalet umożliwia przejazd wózka.
 • Drogi na terenie obiektu są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
 • Przy schodach do zaplecza szatniowo-sanitarnego jest pochylnia dla wózków.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Dojście do obiektów sportowych oraz pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego jest przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne (pochylnia dla wózków).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W obiekcie brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Picassa 02, autobusy 314, 518