Szanowni Państwo,

W związku z opublikowanym w dniu 25 marca 2021 roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 546 z późn. Zm.) z dniem 27 marca 2021 roku, wprowadzone zostają znaczne ograniczenia dostępności obiektów sportowych Białołęckiego Ośrodka Sportu .

Rozporządzenie wprowadza co do zasady, możliwość prowadzenia działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych.

Jest to dopuszczalne jedynie po spełnieniu  poniższych warunków:

Wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej,  lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej  w rozumieniu tej ustawy;

Rozporządzenie obowiązuje w okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z administracją obiektu.