Informacja dotycząca siłowni przy ul. Światowida 56.

 

Szanowni Klienci,

Siłownia BOS przy ul. Światowida 56 funkcjonowała od ponad dwudziestu lat. W tym czasie skorzystało z niej wielu naszych klientów.

Gdy siłownia rozpoczynała swoją działalność, uchodziła za jedną z lepszych na Białołęce. Z biegiem lat, zmieniało się zapotrzebowanie mieszkańców na szeroko rozumianą aktywność fizyczną. Popularne pod koniec lat 90’tych i na początku XXI wieku siłownie były zastępowane przez wielkometrażowe kluby fitness, gdzie oferta dla mieszkańców nie ograniczała się wyłącznie do “podnoszenia ciężarów”. W ramach karnetu klienci mogli skorzystać z szeregu zajęć prowadzonych w grupach przez wykwalifikowanych instruktorów w kilku salach.

Salka przeznaczona na funkcjonowanie siłowni w latach 90-tych zakładała powierzchnię 78 m2 z czego 62,8 m2 do “faktycznego” ćwiczenia. Pozostały obszar to wnęki, w których można np. gromadzić sprzęt. Obiekt Białołęckiego Ośrodka Sportu od początku zakładał, że będzie to zaplecze sportowe dla uczniów przylegającej szkoły podstawowej. Ograniczenia “metrażowe” oraz brak możliwości powiększenia sali spowodowały, że wielu naszych klientów zdecydowało się na skorzystanie z bogatszej oferty komercyjnych konkurentów.

Na ile było to możliwe BOS utrzymywał bardzo niską (nierentowną) cenę za wejścia jednorazowe lub karnety. W efekcie dzięki sumiennej pracy i zaangażowaniu instruktorów BOS udało się utrzymać kilku stałych klientów ćwiczących na starym sprzęcie.

Niestety z biegiem lat zmienia się również prawo. Ustawa o zapewnieniu dostępności architektonicznej wyraźnie określa obowiązki m.in. “… Podmioty publiczne muszą zapewnić: wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków…”. Siłownia przy ul. Światowida 56 nie spełnia szeregu norm dotyczących osób z niepełnosprawnościami, więc nie mogła dalej funkcjonować w takim kształcie.

Obecne obostrzenia dot. COVID-19 również mocno ograniczają możliwość korzystania
z siłowni. Przy tak małym metrażu, w siłowni mogą przebywać równocześnie max. 3 osoby.

Mając powyższe na uwadze, Dyrekcja BOS zdecydowała o wyłączeniu z funkcjonowania siłowni od 1 stycznia 2022 r.