Białołęcki Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza do bezpłatnego korzystania z obiektów w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach programu „Lato w Mieście 2022”.  🏊‍♂🏊‍♂🏊‍♂

Zajęcia odbywać się będą w:

Obiekcie przy ulicy Światowida 56:

 • pływalnia w godzinach 10.00 – 15.00 (przerwa 12.00-12.30) – z wyłączeniem 27 czerwca 2022 r. – 10 lipca 2022 r.  przerwa technologiczna ,
 • hala sportowa / boisko sportowe 10.00-15.00, (przerwa 12.00-12.30)

Rejestrację uczestników prowadzą Recepcje BOS przy ul. Światowida 56
w godzinach 9.00-21.00, od wtorku – 21 czerwca 2022 r. do ostatniego dnia akcji „Lato w Mieście” tj. do 31 sierpnia 2022 r. ‼️

👉 Warunkiem korzystania z Obiektów BOS jest:

  1. wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej pozostającej pod opieką Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu.
  2. okazanie pracownikowi recepcji Karty Uczestnictwa w akcji „Lato w Mieście 2022”, wystawionej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i po oddaniu do Recepcji BOS wypełnionego Oświadczenia wymienionego w punkcie 6 lit. a).
  3. wolne miejsce na pływalni.

👉  Samodzielnie korzystać z obiektów mogą uczniowie, którzy maja ukończone 13 lat. Poniżej tego wieku korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.

👉  Każdy uczestnik akcji Lata w Mieście w Białołęckim Ośrodku Sportu, którego opiekun wypełni oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w akcji otrzyma karę uczestnika, która uprawnia do korzystania z pływalni. 


ℹ  W przypadku konieczności rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych (grupy szkolne lub z punktu dziennego pobytu) prosimy o kontakt mailowy pod adres:   m.jankowski@bos.waw.pl

 

 1. Regulamin Lato w Mieście 2022r
 2. Oświadczenie Lato w Mieście 2022 poniżej 13 roku życia załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Lato w Mieście 2022 powyżej 13 roku życia załącznik nr 2