Drodzy Seniorzy i Seniorki!
Białołęcki Ośrodek Sportu w ramach programu „Senior – Starszy sprawniejszy” zaprasza na zajęcia AQUA SENIOR, czyli zajęcia w wodzie doskonalące koordynację ruchową, pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Celem naszych zajęć jest:

 • podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych, tj. głównie emerytów, rencistów i kombatantów,
 • podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania i podniesienie jakości życia,
 • wdrażanie nawyku do zdrowego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
 • uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
 • rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach jest ukończone 55 roku życia i posiadanie legitymacji emeryta, rencisty lub kombatanta.

Zajęcia AQUA SENIOR odbywać się będą na pływalni przy ul. Światowida 56, 
w soboty,  w godzinach:

 • I grupa 15:00-16:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • II grupa 16:00-17:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • III grupa 17:00-18:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • IV grupa 18:00-19:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • V grupa 19:00-20:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • VI grupa 20:00-21:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,

👉 Wstęp na zajęcia na podstawie biletu jednorazowego – 5 zł za zajęcia.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach są przyjmowane od 18 lutego 2021 r. do dnia  2 marca 2021 r.

Zapisy prowadzi recepcja Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21, oraz przy ul. Światowida 56. W przypadku nieobecności pracownika recepcji, zapisy prowadzone będą przy ul. Strumykowej 21 w pokoju 2B (na końcu korytarza) w godzinach 8:00-16:00.

Do weryfikacji przy zapisach będzie potrzebne okazanie legitymacji emeryta, rencisty lub kombatanta oraz dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

Tradycyjnie kombatanci będą mieli pierwszeństwo przy zapisach!

UWAGA: Kolejność zgłoszeń do Programu nie ma wpływu na wyłonienie listy uczestników zajęć.

Uczestnicy zajęć zostaną wybrani w drodze publicznego losowania, które odbędzie się    3 marca 2021 r., o godzinie 12:00, w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w małej salce gimnastycznej. Losowanie będzie dotyczyć zajęć w przypadku, których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę oferowanych miejsc. Spośród osób nie wybranych w drodze w/w rekrutacji, zostanie przeprowadzone dodatkowe losowanie , które utworzy listę rezerwową. Każda grupa ćwiczebna będzie posiadała swoją 10 osobową listę rezerwową W przypadku rezygnacji z zajęć ( np. choroby, wypadku losowego) osoba z listy rezerwowej zastępuje uczestnika wyłonionego w pierwszym losowaniu.

Start zajęć – 6 marca 2021 r. – pod warunkiem utrzymania poluzowanych obostrzeń.

Zapraszamy do zapisów!

Regulamin oraz Oświadczenie do pobrania: