Drodzy Seniorzy i Seniorki!
Białołęcki Ośrodek Sportu w ramach programu „Senior – Starszy sprawniejszy” zaprasza na zajęcia AQUA SENIOR, czyli zajęcia w wodzie doskonalące koordynację ruchową, pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Celem naszych zajęć jest:

 • podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych, tj. głównie emerytów, rencistów i kombatantów,
 • podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania i podniesienie jakości życia,
 • wdrażanie nawyku do zdrowego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
 • uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
 • rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach jest ukończone 55 roku życia i posiadanie legitymacji emeryta, rencisty lub kombatanta.

Zajęcia AQUA SENIOR odbywać się będą na pływalni przy ul. Światowida 56, 
w soboty,  w godzinach:

 • I grupa 15:00-16:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • II grupa 16:00-17:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • III grupa 17:00-18:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • IV grupa 18:00-19:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • V grupa 19:00-20:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,
 • VI grupa 20:00-21:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) ,

👉 Wstęp na zajęcia na podstawie biletu jednorazowego – 5 zł za zajęcia.

Zajęcia odbywać się będą od 11 września 2021 r. do dnia 18 grudnia 2021 r.

Zapisy prowadzi recepcja Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56. 

Do weryfikacji przy zapisach będzie potrzebne okazanie legitymacji emeryta, rencisty lub kombatanta oraz dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

Tradycyjnie kombatanci będą mieli pierwszeństwo przy zapisach!