Procedura udostępniania obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w dniach od 14 do 17 maja 2020 r.

 

 

 1. W okresie od 14 do 17 maja 2020 r. zewnętrzne obiekty Białołęckiego Ośrodka Sportu będą czynne w godzinach od 9.00 do 21.00:
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792 z poźn. zm.) Białołęcki Ośrodek Sportu udostępnia mieszkańcom niżej wymienione obiekty:

Światowida:

 • boisko do piłki nożnej o wymiarach 60 x 30 m (płatne)
 • kort tenisowy o wymiarach 36,6 x 18,6 m (płatny)
 • bieżnia lekkoatletyczna cztero-torowa o długości 60 m (płatna)
 • boisko wielofunkcyjne zewnętrzne – do siatkówki z jednym koszem na tablicy o wymiarach 18 x 9 m (płatne)

Strumykowa:

 • boisko do piłki nożnej o wymiarach 90 x 47 m (płatne)
 • bieżnia lekkoatletyczna trzytorowa o długości 100 m (płatna)
 • boisko do piłki plażowej (płatne)
 • strefa Teqball (bezpłatna)
 • 3 betonowe stoły do tenisa stołowego (bezpłatne)

Picassa:

 • boisko do piłki nożnej Syrenka o wymiarach 90x45m (płatne)

 Kowalczyka/Krzyżówki :

 • wielofunkcyjne boisko do siatkówki 20m x 30m i do piłki koszykowej 20m x 30m (bezpłatne)
 • boisko do piłki nożnej Orlik o wymiarach 30m x 62m (bezpłatne)

 

 1. Płatność za obiekty zgodnie z cennikiem obowiązującym w Białołęckim Ośrodku Sportu, dostępnym pod adresem https://bos.waw.pl/cennik/
 2. Płatność powinna być dokonywana kartami płatniczymi.
 3. Rezerwacja obiektów wyłącznie telefoniczna lub mailowa.
 • Światowida: 22 676-50-72 wew.101 (w godz. 09.00-21.00) lub wew. 122, a.koziel@bos.waw.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00)
 • Strumykowa: 22 676-50-72 wew. 201 (w godz. 9.00-21.00) lub wew. 122, a.koziel@bos.waw.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00)
 • Picassa (Syrenka): tel. 22 676-50-72 wew. 122, koziel@bos.waw.pl  (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00)
 • Kowalczyka (Orlik): 22 676-50-72 wew. 205 sportowy@bos.waw.pl lub wew. 122, a.koziel@bos.waw.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00)
 1. Na boiskach do piłki nożnej, koszykowej lub plażowej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 (sześciu) uczestników i 1 (jeden) trener.
 2. Na korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 (czterech) uczestników i 1 (jeden) trener.
 3. Przed wejściem na boisko należy zgłosić się do recepcji lub ochrony Obiektu w celu weryfikacji osób wchodzących.
 4. W przypadku zajęć sportowych, organizowanych przez kluby sportowe lub inne podmioty prowadzące działalność sportową – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia (klub sportowy).
 5. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji.
 6. Podstawową jednostką czasową udostępnienia Obiektów jest 45 minut.
 7. Pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z boisk obowiązują piętnastominutowe odstępy.
 8. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 9. Na terenie Obiektów BOS tj. parkingi, ciągi piesze, recepcja, wc obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta), natomiast przebywając na boiskach podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu boisk należy ponownie nałożyć maseczkę.
 10. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie na Obiekcie, obowiązuje zakaz przebywania rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych.
 11. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 12. Korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
 13. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 14. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu BOS.
 15. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.