Trwa kompleksowy remont boiska do piłki plażowej.

Po wykonaniu prac będziemy w posiadaniu boiska plażowego o nawierzchni z piasku płukanego frakcji 1-3 mm, grubości warstwy min 30 cm.

Piasek ten nie może być gruboziarnisty oraz nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząstek, nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników oraz nadmiernego pylenia.

Zostaną wymienione obrzeża na nowe  – 2-workowe, zabezpieczone trwałą tkaniną PCV w systemie SGS o szerokości min. 30 cm.

Zamontowany będzie też nowy osprzęt boiska – dwa boiska do siatkówki plażowej

 

Parametry boiska:

Boisko plażowe o wymiarach: 22 m x 41 m.

Dwa pola gry: 8 m x 16 m

Szerokość wolnej strefy: min. 3 m