Zajęcia dla seniorów

Program „Senior starszy, sprawniejszy” skierowany jest do osób starszych – emerytów i rencistów po 55 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno – sportowe w obiektach sportowych (pływania, hala sportowa) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:
• podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych – emerytów i rencistów,
• wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
• podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
• podniesienie jakości życia,
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
• rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

PŁYWALNIA ŚWIATOWIDA – gimnastyka w  wodzie

sobota godz. 15.00                                                                        sobota godz. 18.00

sobota godz. 16.00                                                                        sobota godz. 19.00

sobota godz. 17.00                                                                        sobota godz. 20.00

BOS - Regulamin 2021

BOS - Oświadczenie Senior 2021