Drodzy Klienci,

Od dnia 04.05.2021 r. pływalnia BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU będzie ponownie CZYNNA!

Wejścia na pływalnię będą możliwe w ramach:

 • kursów nauk pływania prowadzonych przez instruktorów Ośrodka dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia ,
 • zajęć prowadzonych przez naszych partnerów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
 • licencji zawodników będący członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej (po okazaniu aktualnego dokumentu w recepcji).

Do dnia 7 maja (lub dłużej, jeśli rząd tak postanowi) z obiektów Ośrodka mogą korzystać: 
1) osoby uprawiające sport zawodowy w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3),
2) zawodnicy pobierający stypendia sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
3) zawodnicy będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
4) zawodnicy uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
5) zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
7) dzieci i młodzież do 18 roku życia w ramach zajęć zorganizowanych

 

WAŻNE:
Na pływalni albo w obiekcie sportowym zamkniętym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia pływalni albo obiektu. Na tych samych zasadach, o których mowa powyżej można korzystać z hali sportowej Światowida 56.

Dodatkowo nadal wszyscy, bez wyjątku przy zachowaniu limitu 50 osób jednocześnie mogą korzystać z wybranych obiektów na świeżym powietrzu:

 • boiska piłkarskie (Strumykowa 21, Van Gogha 1a , Krzyżówki 22 – “Orlik” )
 • kort tenisowy
 • boisko do siatkówki plażowej
 • bieżnia sportowa
 • skocznia w dal

Obiekty Nieczynne: 

 • Siłownia
 • Ścianka Wspinaczkowa
 • Gabinet Odnowy Biologicznej
 • Hala sportowa przy. ul. Strumykowej 21 – przekształcona tymczasowo w punkt szczepień powszechnych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 814).

 

Zasady funkcjonowania Białołęckiego Ośrodka Sportu w okresie od 4.05.2021 r.