Białołęcki Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza do bezpłatnego korzystania z obiektów w dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. w ramach programu „Zima w Mieście 2022”. 

Zajęcia odbywać się będą w:

Obiekcie przy ulicy Światowida 56:
✔️ Pływalnia  – w godz. 10.00-15.00 z przerwą w godz. 12.00-12.30

Rejestrację uczestników prowadzi Recepcja BOS przy ul. Światowida 56, codziennie,
w godzinach 9.00-21.00, od poniedziałku – 31 stycznia 2022 r. do ostatniego dnia akcji „Zima w Mieście” tj. do 11 lutego 2022 r.

Obiekcie przy ulicy Strumykowej 21:
✔️ Lodowisko  – w godz. 10.00-15.00

Rejestrację uczestników prowadzi Recepcja BOS przy ul. Strumykowej 21, codziennie,
w godzinach 9.00-21.00, od poniedziałku – 31 stycznia 2022 r. do ostatniego dnia akcji „Zima w Mieście” tj. do 11 lutego 2022 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 • wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej pozostającej pod opieką Oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu
 • okazanie pracownikowi recepcji lub lodowiska Karty Uczestnictwa w akcji „Zima  w Mieście 2022”, wystawionej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i po oddaniu do Recepcji BOS wypełnionego Oświadczenia
 • wolne miejsce na pływalni* bądź lodowisku**

*Na pływalni może jednorazowo przebywać nie więcej niż 36 osoby, tj. 6 osób na jeden tor

**Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób. Do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

 1. unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
 2. lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

 

Samodzielnie korzystać z obiektów mogą uczniowie, którzy maja ukończone 13 lat. Poniżej tego wieku korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.

Każdy uczestnik akcji Zima w Mieście w Białołęckim Ośrodku Sportu, którego opiekun wypełni oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w akcji otrzyma karę uczestnika, która uprawnia do korzystania z pływalni lub lodowiska przez cały okres ferii. 


W przypadku konieczności rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych (grupy szkolne lub z punktu dziennego pobytu) prosimy o kontakt mailowy pod adres:   m.jankowski@bos.waw.pl

 

 1. BOS Pływalnia – Regulamin Zima w Mieście 2022
 2. BOS Pływalnia – oświadczenie poniżej 13 roku życia załącznik nr 1
 3. BOS Pływalnia – oświadczenie powyżej 13 roku życia załącznik nr 2
 4. BOS Lodowisko – Regulamin Zima w Mieście 2022
 5. BOS Lodowisko – oświadczenie poniżej 13 roku życia załącznik nr 1
 6. BOS Lodowisko – oświadczenie powyżej 13 roku życia załącznik nr 2

 

Zima w Mieście Plakat