Białołęcki Ośrodek Kultury ogłasza  VI edycję konkursu „Zrealizuj swój pomysł w BOKu!”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Zgłaszanie inicjatyw odbywa się na podstawie złożenia wypełnionego wniosku do dnia 9 marca – podpisany formularz można złożyć mailowo (w formie podpisanego skanu) na adres zrealizuj@bok.waw.plWzór wniosku jest do pobrania poniżej. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem. W tym roku szczególnie liczymy na inicjatywy realizowane w formie online. Równie istotne jest, aby przy formułowaniu pomysłu uwzględnić aspekt lokalny, w tym odbiorców z terenu Białołęki.

Konkurs promuje tych, którzy chcą i są w stanie podjąć się realizacji zgłoszonej inicjatywy, oczywiście przy wsparciu Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zgłaszający staje się organizatorem, a BOK współorganizatorem odpowiedzialnym za część przedsięwzięcia. Pomagamy merytorycznie, dzielimy się naszymi zasobami, pracą i doświadczeniem.

Zaangażowanie Białołęckiego Ośrodka Kultury we współorganizację nie obejmuje przekazywania wnioskodawcom środków finansowych. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może sfinansować wybrany element projektu. Wszelkie koszty związane z udziałem BOK muszą zostać zawarte w kosztorysie projektu, na podstawie informacji z Cennika najmu pomieszczeń Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz Regulaminu najmu sprzętu Białołęckiego Ośrodka Kultury.

W ramach VI edycji konkursu odbywać się będą konsultacje online, podczas których Wnioskodawca może uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące przebiegu konkursu lub projektu, bądź skonsultować wniosek (inicjatywę).

Wniosek

Regulamin konkursu

Terminy konsultacji online*:

16.02 (wtorek) – 16:00 – 20:00

18.02 (czwartek) – 10:00 – 14:00

23.02 (wtorek) – 16:00 – 20:00

25.02 (czwartek) – 10:00 – 14:00

*Konsultacje realizowane będą za pośrednictwem platformy Google Meet

Więcej informacji udzieli Państwu koordynatorka konkursu, p. Wioleta Rosłoniec (w.rosloniec@bok.waw.pl, tel. 578 627 076)

O projekcie:

Działania społeczne i współpraca z mieszkańcami są dla nas niezwykle ważne. Dlatego od 2016 roku regularnie ogłaszamy „Zrealizuj swój pomysł w BOK-u” – konkurs na współorganizację wydarzeń z Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Pomysł zrodził się dzięki współpracy Ośrodka z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, w posiedzeniach której regularnie bierzemy udział. Nasza inicjatywa stała się bardzo dobrym rozwiązaniem na budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przy wsparciu Ośrodka realizują coraz ciekawsze projekty. Dzięki tej inicjatywie mamy możliwość zaplanowania zróżnicowanych i długofalowych działań, oraz zaproszenia mieszkańców i organizacji do budowania oferty Ośrodka. Zyskaliśmy nowych partnerów do współpracy oraz rozszerzyliśmy program o ciekawe pomysły, zaś aktywni i pomysłowi mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne i przestrzeń do działania.